Menu

Alternatywne Zwiedzanie Warszawy

blog przewodnicki

Rewitalizacja na Pradze Północ - spacery

kasiachudynska

Najbliższy, czyli ostatni kwietniowy weekend poświęcony będzie tematowi rewitalizacji na Pradze Północ:

Pałacyk Konopackiego rewitalizacjaSpacer przedkonsultacyjny - Nowa Praga

Sobota 25.04.2015

Godz. 10.30

Zbiórka: ul. Targowa 74 (budynek DOKP)


Trasa: Ul. Wileńska – Ul. Inżynierska – ul. Mała, ul. Stalowa, ul. Strzelecka. W tym:

- Ul. Targowa 80 – Planowane Centrum Kreatywności

- Ul. Wileńska – wyzwania rewitalizacji dot. kamienic na odcinku od ul. Targowej do ul. Czynszowej

Ul. Inżynierska – nowa funkcja słynnego Domu pod Syreną – Centrum Kreatywności w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej


- ul. Mała – pomysły dot. rewitalizacji – („Mała ulicą rzemiosła?)


- ul. Stalowa – działania planowane do realizacji w ramach rewitalizacji społecznej  to utworzenie Centrum Kulturalno – Społecznego - ul. Stalowa 34


- ul. Strzelecka - najsłynniejszy i najbardziej zaniedbany zabytek obszaru – planowane Centrum Kulturalno – Społeczne Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13


muzeum pragi w budowieSpacer przedkonsultacyjny -

Stara Praga

Niedziela 26.04.2015

Godz. 10.30

Zbiórka: ul. Targowa 50/52 Muzeum Warszawskiej Pragi


Trasa: Targowa, ul. Ząbkowska, teren Bazaru Różyckiego, ul. Brzeska, ul. Markowska, ul. Białostocka.

W tym zobaczymy: 


- Muzeum Warszawskiej Pragi

- Centrum Kreatywności Targowa 56, 

- Modernizacja bazaru Różyckiego

- ul. Ząbkowska – przedstawienie inwestycji „Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej” i jej kontynuacji, 


- ul. Brzeska – wyzwania rewitalizacji – budynki komunalne na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Kijowskiej

- ul. Markowska – przykłady renowacji zabytkowych kamienic oraz miejskiej zieleni

- ul. Białostocka – modernizacja ulicy oraz budynków
mieszkalnych

- Ul. Nieporęcka – projekt Nieporęcka, działania Pracowni Architektonicznej „Nieporęcka”

Czas każdego spaceru 2,5 – 3 godz. 

Wstęp: Bezpłatny


Przewodnik: „WarsOff” Katarzyna Chudyńska – Szuchnik

© Alternatywne Zwiedzanie Warszawy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci