Menu

Alternatywne Zwiedzanie Warszawy

blog przewodnicki

Usuwanie macew z Parku "Leśnika" rozpoczęte

kasiachudynska

macewy park leśnikaW poniedziałek 6 października rozpoczęło się rozbieranie parkowych murków i pergoli wykonanych z macew prawdopodobnie z praskiego cmentarza na Bródnie. To zaskoczyło okolicznych mieszkańców, gdyż rozbiórka zapowiadana była na przyszły rok.

Usuwają je pracownicy warszawskiego Zakładu Remontu i Konserwacji Dróg. Dyskusja o potrzebie przewiezienia macew na cmentarz trwała od kilku lat, problematyczne było ustalenie podmiotu, który pokryje koszty przewiezienia macew. W rozmowach z Warszawską Gminą Żydowską oraz burmistrzem Pragi Południe uczestniczyli między innymi działacze ze Stowarzyszenia Szymona An-skiego, znanli z projektu Kibuc Grochów.

macewy codziennego użytku

Obecna rozbiórka jest możliwa dzięki prywatnemu amerykańskiemu ofiarodawcy.

macewy grochów

Parkowe murki oraz pergole zbudowane z macew otaczały przez kilkadziesiąt lat "okrąglak", czyli dawną widownię przed drewnianą sceną z zadaszeniem. Scena stała tu niedługo, do lat 60 tych i odbywały się na niej między innymi przedstawienia i potańcówki.

Choć pergole porasta wino można było na nich zauważyć ornamenty charakterystyczne dla nagrobków oraz napisy ijdysz. Na jednej z palet widoczne są napisy cyrylicą oraz ornament w kształcie krzyża - takich zagadek przy odsłanianiu i odkopywaniu macew na pewno będzie więcej.

W trakcie wyjmowania macew okazało się jak ogromna ich ilość została zużyta do parkowej architektury. Macewy posłużyły jako budulec w trakcie powojennej modernizacji parku. 

macewy park leśnika

Długo czekaliśmy, aż wrócą na swoje pierwotne miejsce, a park Leśnika nie będzie już jednym z ostatnich miejsc w Warszawie, gdzie można  zobaczyć macewy użytkowe. Warto za to sprawdzić murki w Parku Skaryszewskim, które wyglądają łudząco podobnie.

Czekamy na nowe szaty parku Leśnika.

macewy z cmentarza bródnowskiego

Już widać, gdzie stanie pomnik Braterstwa Broni

kasiachudynska

Pomnik 4 śpiących

Tak wyglądają przygotowania do powrotu Czterech Śpiących na Pragę. Chłopaki będą stali bardziej na północ - bliżej osiedla Praga I, bliżej cerkwi i dawnej komendy na Cyryla, a dalej od pewnej kamienicy z Targowej z nieprzychylnymi im lokatorami.

Póki nie wrócą ( a wróble ćwierkają, że w tym roku to jeszcze nie nastąpi?) za śpiących robią różni lokalni ochotnicy, podsypiając publicznie w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych...

Foto wykonał nieoceniony Jacek Natorff, którego pozdrawiam!

 

Dekonstruowanie mitu kapliczek okupacyjnych

kasiachudynska

Poniższy esej jest inspirowany książką Festung Warshau i ma na celu zanalizowanie jednego z możliwych przyczynków do budowania kapliczek podwórkowych w czasie wojny, na przykładzie Starej Pragi.

kapliczka na BrzeskiejOdkrywanie fenomenu  warszawskich kapliczek rozpoczęło się w latach 80 tych. Zaczęła je dokumentować fotografka Anna Bohdziewicz i  w 1984 roku po raz pierwszy efekty swoich odkryć pokazała na wystawie.  Bohdziewicz, jak sama przyznaje, patrzyła na nie przez pryzmat współczesnych jej wydarzeń – początek lat 80 tych to czas Solidarności, oporu wobec komuny przy wsparciu kościoła. „W kapliczkach podwórkowych widziałam wtedy głównie dowód siły przetrwania wiary, mimo 50 lat opresji komunistycznej władzy.” Zachwycała ją religijność ludowa, ciągłość utrzymania pamięci i tradycji. Jej spojrzenie naturalnie przejęli inni i funkcjonuje ono do dziś.

Kapliczki prowokowały do dociekań – rozpoczęło się zbieranie relacji od mieszkańców starych kamienic– tych, którzy mogą pamiętać czasy wojenne i tych, którzy jeszcze dziś troskliwie doglądają swoich świątynek.

Motywy powstawania kapliczek

Jak mieszkańcy kamienic opowiadają o powstaniu podwórzowych kapliczek? Można wyróżnić co najmniej cztery powtarzające się motywy.

- Kapliczki postawione wraz z budową domu – z niszą na figurę, czy obraz zaprojektowaną przez architekta.

- Kapliczki postawione zaraz po wojnie, przez tych, którzy przeżyli obóz, ocaleli, lub chcą podziękować za ocalenie bliskich. Na pamiątkę, podziękowanie. Czasem te sklecone naprędce kapliczki dopiero po wojnie były murowane i wzmacniane.

- Kapliczki wystawione w czasie okupacji. Przewija się tu motyw wotywny, a wymieniane we wspomnieniach wydarzenia to: bomba spadła obok, była łapanka, przeszukanie, groziło rozstrzelanie mieszkańców, Niemcy kogoś gonili i przypadek „cud” sprawił, że się uratował, albo rozegrała się tragedia – ktoś został złapany, rozstrzelany, ktoś wypadł przez okno. Najczęściej kapliczki okupacyjne zawierają tablicę z datę, zwykle jest to rok 1943. Rzadko spotka się rok 1944.

- Często powtarzają się relacje typu: „Ciężko było. Ludzie chcieli się modlić.”* – opowiadała dziennikarce Małgorzacie Stopie jedna z mieszkanek z Brzeskiej 11. Pani rocznik 1928 na Brzeskiej mieszkająca od 1941 „żyliśmy na Pawiej, jak Niemcy zrobili getto zabrali nam mieszkanie i tu nas dali. Bo ta kamienica była żydowska.”

Ale jak tu się modlić w żydowskich kamienicach?

Tu mieszkać się bardzo nie dało – te kolory ścian, niebieskie, żółte, zielone, pomarańczowe raziły, nie podobały się, to były  „żydowskie” kolory. Na wspomnianej Brzeskiej 11 kapliczka powstała w 1943, najpierw na pierwszym podwórku, a potem zaraz sąsiedzi powiesili kapliczkę w trzecim. Jedno podwórko było inspiracją dla drugiego. I może dlatego kapliczki powstały nie tylko w pożydowskich kamienicach oraz w budynkach, których mieszkańcy nie doznali tragedii wartej upamiętnienia.

Stanisław Workowski z Ząbkowskiej 11: „Jak Niemcy zamknęli ich w gettcie, to ludzi z innych ulic tutaj dali. Żona jest urodzona na Miłej, stamtąd ją przenieśli. No i  Ci nowi figurę postawili. Modlili się. Tak, straszne czasy były.*” Napis na figurze: „O Mario módl się za nami 1939 – 1944 r.” Nie ma tragedii, nie ma wotywnego motywu, nie ma inspiracji obok. Przynajmniej nic o niej nie słychać. Za to w oficynie, w podwórku mieścił się dom modlitwy. Podobnie jak na Brzeskiej 11. I jak w wielu innych adresach wzdłuż Targowej, czy Jagiellońskiej.

Te same adresy!

Na Pradze duże zagęszczenie kapliczek można zauważyć w miejscach dawnych skupisk ludności żydowskiej. Czyli nie tylko tam, gdzie funkcjonowaly różne domy modlitwy (chasydzkie, ortodoksyjne, postępowe, syjonistyczne), po których zostały elementy wyposażenia i chociażby ścienne dekoracje, ale też gdzie istniały chedery, mieszkali ważni dla społeczności chasydzkiej rabini, czy też były kamienice zamieszkane w większości lub w 100% przez Prażan wyznania mojżeszowego, jak Brukowa 30 dziś Okrzei.

Upraszczając, adresy kapliczek i domów modlitwy to często te same adresy. Najnowsza interpretacja dotycząca warszawskich kapliczek przedstawiona przez Elżbietę Janicką w książce „Festung Warshau” mówi, że pełniły one rolę odczarowania przestrzeni, były talizmanem oswajającym pożydowskie domy, kamienice, podwórka. Rok 1943 w którym były stawiane na szeroką skalę to rok ostatecznej zagłady getta, a więc dla mieszkających w pożydowskich domach niejako sygnał, że dawni mieszkańcy już tu nie wrócą.

Nie było to oczywiste, gdy opuszczali Pragę. Odczucia mieszkańców w dniu wygonienia praskich Żydów do getta werbalizuje Paweł Elsztein: „Myślałem, podobnie jak i większość, pewnie przeniosą się tylko do innej dzielnicy. Może tam przeczekają wojnę!” (Paweł Elsztein „Moja Praga”). Podobne nadzieje żywili Ci przeniesieni z Pragi do getta, jak opowiada anonimowy rozmówca Piotra Kuleszy („Niebieski syfon. Z dziejów Bazaru Różyckiego”) jego koledzy, przestępcza przedwojenna elita bazaru mogli, ale początkowo nie chcieli uciekać,  „myśleli, że to getto to tak na jakiś czas”.

W relacjach na temat powstawanie kapliczek w 1943 roku i później widziano głównie potrzebą modlitwy spowodowanym ogólnym terrorem i potwornością życia za okupacji, brakiem nadziei na zakończenie wojny wśród ludności cywilnej. Zagładę getta czasem dodawano jako jeden z elementów tych strasznych czasów.  

Kiedyś wisiała tu mezuza

mezuza Ząbkowska 12

fot. Grażyna Jaworska/ AG

Jeszcze dzisiaj mieszkańcy opowiadają o zwyczaju przeżegnania się na widok kapliczki przy wejściu na podwórko lub nawiązują do tego zwyczaju, jako dobrego nawyku sąsiadów. Inni przyznają, że kapliczka przy wejściu do domu przynosi im ulgę, bo zawsze można „spojrzeć i poprosić o pomoc” (Wojciech Niemirowski, Ochota).

Wcześniej w wielu z tych domów istniał inny religijny symbol - mezuza.  Przy wejściu np. do klatek schodowych domów zamieszkiwanych przez religijnych Żydów umieszczano małe pudełeczka z drewna zawierające zamknięty w rurkę zwitek pergaminu z fragmentami Tory. Wchodząc do domu jego mieszkańcy patrzyli na mezuzę na znak szacunku, dotykali jej dłonią lub całowali. Mezuza stanowiła zewnętrzny wyraz wiary. Ile takich pudełeczek zostało wydłubanych z praskich framug? Za pewne wiele, ale nie wszystkie, mezuza wisiała przy wejściu do oficyny kamienicy na Ząbkowskiej 12 jeszcze kilka lat temu. Dziś wycieczkom pokazuje się ledwie zauważalny ślad, który po niej został. A zaraz obok stoi widoczna  z daleka niebieska kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej i datą VIII 1943.

Dlaczego młodzież z Izraela modli się przy kapliczce

Dziś mieszkańcy ulicy Brzeskiej ( w każdej bramie po nieparzystej stronie na odcinku między Ząbkowską a Kijowską jest co najmniej jedna kapliczka) dziwią się, gdy na ich podwórko przychodzi młodzież z Izraela. „Oni chyba nie powinni modlić się przy kapliczce? Może ktoś z rodziny tu mieszkał. Może zginął?” – zastanawia się Teresa Jurkowska opiekunka kapliczka z Brzeskiej 21*. (za „Kapliczki warszawskie” Małgorzata Stopa). Brzeska jako część dawnej żydowskiej Pragi, zawdzięcza swoją zabudowę w większości inwestorom z Nalewek, a mieszkańców wyznania mojżeszowego mogło być tam tyle samo, co Polaków. Potwierdza to w rozmowie ze mną Pani Halina opiekująca się najbardziej zadbaną kapliczką na Brzeskiej, pod 9. W tym domu było 16 rodzin katolickich i 16 żydowskich. Motyw i czas postawienia kapliczki przez rodziców owej Pani zaciera się we wspomnieniach, raz jest to czas okupacji, raz lata powojenne. Powód – potrzeba modlitwy.

Oddzielnym wątkiem, który tu chciałam tylko zaznaczyć, a który może być ważny również w tym kontekście jest fakt, że w wielu kamienicach z kapliczkami byli ukrywani uciekinierzy z getta (Brzeska, Targowa, Noakowskiego).

Prawdziwi warszawiacy i znikające kapliczki

Wracając do współczesnych refleksji towarzyszących opowieściom o warszawskich kapliczkach. Ich prascy opiekunowie opisywani są jako „prawdziwi warszawiacy, patrioci tej dzielnicy”, którym „ciężko się żyje w zaniedbanych domach.” W takiej refleksji nie ma miejsca na tych, którzy byli tu przed „prawdziwymi warszawiakami”, właścicieli, którzy po wojnie nie mogli już zadbać o swoje domy. Zawłaszczone przez państwo, zaludniane w wielu miejscach celowo społecznymi wyrzutkami popadały w ruinę. Na marginesie: z polskich mieszkańców przesiedlonych tu z granic getta, kto mógł uciekał po wojnie na lewą stronę.

Inna częsta kontestacja to fakt, że kapliczki albo bezpowrotnie znikają, albo nie są już nikomu potrzebne. Abstrahując od tego, jak postępują z nimi developerzy, czyż nie spełniły już swojej roli? Odczarowały przestrzeń, wypełniły ją nowymi symbolami jednocześnie nie dając szansy na powrót, tym którzy przeżyli holocaust.

Jedna z pań wspomina jak po wojnie wraz z dziadkiem chodziła po ruinach Śródmieścia. „Kiedy wchodziłam wtedy na takie podwórko, gdzie stała kapliczka, ogarniał mnie zachwyt i poczucie szczęścia – wspomina ze wzruszeniem. A co czuł „starozakonny” mieszkaniec Ząbkowskiej, Brzeskiej, Jagiellońskiej kiedy wrócił do swojego dawnego domu? Czy kapliczka była dla niego zmaterializowanym, a nie wypowiedzianym: Nie masz tu czego szukać?!

A wracali, żydowskie życie po wojnie próbowało odrodzić się właśnie na Pradze w okolicach zrujnowanej, ale stojącej synagogi na Szerokiej. W dawnym budynku administracyjnym tamtejszej gminy żydowskiej przez pierwsze powojenne lata działał Centralny Komitet Żydów Polskich, można było zaopatrzyć się w koszerną żywność.

Warto dodać, że kapliczki zachowane do dziś to nie tylko wyróżniająca cecha Pragi. Kapliczki postawiono też m.in. na Żelaznej, Pereca, Waliców.

Dlatego odwiedzając warszawskie kapliczki, zwłaszcza te na Pradze, warto opowiadać całą historię, a nie tylko jej połowę. Aby więcej nie powtarzać, że na warszawskiej Pradze „zupełnie przypadkowo doszło do ciekawej zbitki kultur i religii.”*** A czytając „pełne emocji opowieści, które pozwalają spojrzeć na historię Warszawy z perspektywy doświadczeń pojedynczych osób, poznać przejmujące losy warszawiaków” pamiętać, że to głos niepełny, że to spojrzenie tylko jednej strony wymagające uzupełnienia i pełnego widoku na miejską topografię.

Większość cytatów pochodzi z książki „Kapliczki warszawskie” Magdaleny Stopy.

***Alternatywny przewodnik Do It In Warsaw, 2010 ( co ciekawe w najnowszym wydaniu przewodnika temat kapliczek został pominięty.) za Festung Warshau.

Rozwinięciem tematu jest spacer Kapliczki na podwórkach żydowskiej Pragi – historie przemilczane i niedopowiedziane", który odbędzie się w ramach Festiwalu Warszawa Singera 25.08.2014.Zwiedzanie Pragi w ramach Festiwalu Warszawa Singera - nowe wycieczki!

kasiachudynska

Zapraszam serdecznie na praskie wycieczki w trakcie festiwalu Warszawa Singera. Jak co roku są to autorskie, premierowe trasy opracowane specjalnie na potrzeby festiwalu.

 

25 SIERPNIA 2014, poniedziałek

godz. 18.30 „Kapliczki na podwórkach żydowskiej Pragi – historie przemilczane i niedopowiedziane".

 

Zbiórka: ul. Jagiellońska 26 (pod kinem Praha)

Trasa: Ul. Jagiellońska, Kępna, Targowa, Ząbkowska

Czas spaceru: 1,5 godz.

 

 

30 SIERPNIA 2014, sobota

godz. 16.00 Wspominając niebieski syfon – kupcy Bazaru Różyckiego do II wojny światowej” – spacer po legendarnym bazarze i jego najbliższych okolicach. Po spacerze odbędzie się pokaz zdjęć związanych z żydowską historią Pragi oraz bazarem Różyckiego w klubie Offside, ul. Brzeska 16.

Zbiórka: Ul. Targowa 54 pod głównym wejściem na bazar Różyckiego.

Trasa: Teren bazaru, ul. Ząbkowska, ul. Brzeska

Czas spaceru oraz prezentacji zdjęć: 1, 5 godz - 2 godz.

Do zobaczenia na Pradze!

 Bier Bike - imprezowe zwiedzanie - wiatr we włosach, zimne piwo i widoczki

kasiachudynska

imprezowe zwiedzanie

Trasy od baru do baru, szlaki piwne, stag weekend,  rajdy odkrytymi busami– wielu głowiło się jak atrakcyjnie połączyć zwiedzanie miasta i imprezowanie. Pomysł numer jeden to dla mnie Bier Bike Berlin – czyli samobieżny barowy stół na kółkach z nalewakiem regionalnego piwa toczący się po najciekawszych zakątkach miasta.


Oto idea Bier Bike Berlin – pojazd wygląda surrealistycznie i porywająco zarazem. Ukazał się moim oczom na Spandauer Str., w ścisłym turystycznym centrum niedaleko Alexanderplatz.
Może pomieścić 16 pasażerów, z czego 10 wykonuje całą robotę – pedałuje. Cała ekipa siedzi przy stole i raczy się zimnymi napojami nie zważając na warunki atmosferyczne – rowerowy mini bar vel beczkowóz jest zadaszony. Do tego oczywiście możliwość odtwarzania własnej muzyki i panoramiczne widoki miasta dookoła.

bier bike berlinTrasy do zwiedzania – wzdłuż muru berlińskiego, polityczne centrum , a nawet ciekawie brzmiące Curried sausage tour… Cena zależy od dnia i pory oraz ilości godzin i waha się od 160 – 390 e. Standardowa dwugodzinna trasa 220 e – w rozłożeniu na 16 osób - koszt bardzo przystępny.Oczywiście na pokładzie jest profesjonalny przewodnik.

Imprezowe zwiedzanie adresowane jest nie tylko do turystów, ale też może być sposobem na dotarcie do klubu, imprezę integracyjną, wyjście znajomych, przyjęcie weselne, urodzinowe lub po prostu śmieszny sposób transportu z miejsca A do miejsca B. Rowerowy mini bar reklamowany jest jako przyjazny dla środowiska i trudno się z tym nie zgodzić.


Oto jeszcze jeden powód przeciwko prohibicji na ulicach.

My na razie możemy o tym pomarzyć, lub pojechać na piwny rowerowy tour do Berlina - wystarczy skrzyknąć 10 chętnych!

© Alternatywne Zwiedzanie Warszawy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci